112.Суть і чинники міжн міграції роб сили.

Міграція робочої сили—це процес її стихійного чи організованого переміщення в межах національного чи міжнародного ринків праці, зумовлений характером розвитку продуктивгих сил і виробничих відносин, дією економічних законів.

Масовий переїзд роб сили здійснюється головним чином і метою пошуку роботи і забезпечення сім’ї засобами існування. Між. ек. вкл. такі процеси: еміграція—виїзд із однієї країни певних контингентів людей. Іміграція—в’їзд їх в іншу країну. Рееміграція—процес повернення емігрантів на батьківщину.Головна причина мігр-ї робочої сили полягає в економічних умовах життя трудящого населення.

Сьогодні основним постачальником роб сили на світовий ринок є слаборозвинуті в економічному відношенні країни, для яких характерний  високий безробіття.

113.Суть та основні форми міжн інтеграції.

Міжнародну економічну інтеграцію можна визначити як якісно новий етап розвитку і форму прояву інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємопристосування, переплетення всіх структур національних господарств. Форми:Зона преференційної торгівлі – зона з пільговим торг. режимом, коли дві або декілька країн зменш. взаємні тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рівень тарифів в торгівлі з ін. країнами.  У зонах вільної торгівлі діє особливий пільговий торг. режим для країн-учасниць за рахунок усунення внутр. тарифів при їх збереженні в торгівлі з ін. країнами. Митний союз - це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних податків в межах митного союзу і створенні єдиного зовнішнього митного тарифу.Побудова спільного ринку повинна завершитися створенням справді єдиного економічного, правового та інформаційного простору і дати імпульс для переходу до якісно нової сходинки економічної інтеграції – економічного союзу.В економічному союзі вільний рух факторів і результатів виробництва доповнюється гармонізацією внутрішньої та зовнішньої економічної політики. В країнах-учасницях функціонує, як правило, єдина грошова одиниця. Ознаками економічного союзу є:1.ліквідація будь-яких торгівельних обмежень і проведення єдиної зовнішньоторговельної політики; 2.вільне переміщення товарів, послуг, капіталу та громадян; 3.жорстка координація (по суті – єдність) економічної, фінансової та соціальної політики.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑