95.Систематизація міжнародних кредитів.

Міжнародний кредит – це форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами і позичальниками  виступають субєкти різних країн. Субєктами цих відносин  виступають приватні фірми, комерційні банки, кредитні організації, нефінансові заклади, держави  та державні органи, а також регіональні міжнародні банки розвитку, міжнародні фінансові інститути.

Форми міжнародного кредиту:1)За цільовим призначенням:  Зв’язані кредити(комерційні,інвестиційні, проміжкові); Фінансові кредити. 2) За загальними джерелами: Внутрішні кредити, Іноземні (зовнішні) кредити, Змішані кредити. 3)За формою кредитування: Товарні кредити,Валютні (грошові) кредити. 4). За формою забезпечення: Забезпечені кредити, Незабезпечені.5)  За строками: Надстрокові,Короткострокові, Середньострокові,Довгострокові.6) За формою надання розрізняють: фінансові (готівкові), акцептні кредити, депозитні сертифікати,облігаційні позики та ін. 7)  За кредиторами: Приватні кредити,Фірмові (комерційні), Банківські,Урядові (державні)

8) Кредити міжнародних фінансовокредитних організацій: Змішані кредити, Фірмовий (комерційний) кредит, Вексельний кредит, Кредит за відкритим рахунком та ін.

96.Систематизація СП.особливості розвитку в Україні.

Важливим каналом притоку іноземних інвестицій є створення спільних підприємств (СП) Спільне підприємство – це організаційно-правова форма поєднання дій партнерів різних країн з метою здійснення спільної підприємницької діяльності.

За формою власності і правовою організацією – лише невелика частка СП є акціонерними компаніями, кооперативами, більшість СП – товариства з обмеженою відповідальністю. Галузева структура: промисловість (виробництво продуктів харчування, тканин, одягу, шкіряних виробів, компютерів), будівництво, сільське господарство, сфера послуг (готельний бізнес, громадське харчування, торгівля, ділові послуги). Середні СП зайняті переважно посередницькими операціями, торгівлею. Оскільки 85% СП – це підприємства середні, то відповідно чітко спостерігається тенденція до збільшення обсягу в Україні посередницьких операцій.Переважна більшість підприємств з іноземними інвестиціями – це СП з іноземними та українськими партнерами, і тільки 130 підприємств мають капітал, який належить повністю іноземному інвестору. У створенні українсько-зарубіжних СП взяли участь більше 105 країн світу. З огляду на географічне розміщення СП провідними регіонами стали: м. Київ, Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Харківська області. Так, на шість областей України припадає майже 74% загальної кількості СП, створених в Україні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑