5.Базисні умови постачання в міжн торгівлі: види і значення

Базисні умови зовнішньоторг контракту купівлі-прода­жу –умови, що встановлюють базис ціни залежно від того, чи включаються витрати на транспортування в ціну товару чи ні.

Збірник “ІНКОТЕРМС-90”, виданий у 1990 р характ обов’язки продавця та місце переходу права власності на товар. Базисними умовами в зовнішньо-торгівельному (базисні умови у внутрішній торгівлі не використовуються) контракті купівлі-продажу називають спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця і покупця і покупця по доставці товару  і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов'язків по поставці товару і перехід ризику випадкової загибелі чи пошкодженні товару з продавця та покупця, а також витрат, які виникають за таких умов.

Використання базисних умов постачання спрощує складання і узгодження контрактів, допомагає відповідальності і вирішення суперечок, які Міжнародна торгівельна палата розробила і випустила збірники тлумачення базисних умов, так звані “International commercial Terms”, чи скорочено “Інкотермс”, що широко використовуються  в торгівельній практиці. Остання редакція Інкотермс вийшла в 2000 році.

Залежно від ступеня розподілу між продавцем і покупцем зо­бов'язань умови інкотермс можна поділити:

Група Е(самовивоз) - зобов'язання продавця та покупця при здійсненні поставки на умові франко-завод,  зобов'язання продавця вважаються виконаними після того, як він представив покупцеві товар на своєму пп. Продавець не відповідає за повантаження товару на чи очистку товару від мита на експорт.

Група С- умови, коли продавець звільняється від відпові­д та ризику з моменту передачі товару перевізнику у своїй країні, хоч і зазнає витрат на всю вартість траспортування товару у країну покупця.

Група D:  “Поставлено на кордон” - DAF; “Поставлено з борту судна” - DES; “Поставлено з пристані” - DEQ; “Поставлено без сплати мита” - DDU; “Поставлено зі сплатою мита” - DDP.

Відповідно до цих умов продавець не очищує товар для імпорту або повинен отримати усі необхідні імпортні ліцензії, оплатити мито, митні збори та податки.

Група F (FOB) вільний на борту судна- продавець зобов'язаний доставити товар у вказане місце, беручи на себе всі витрати та ризик щодо поставки товару.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑