73. Порівняльна характеристика лізінгу та факторінгу.

Лізинг – кредитування купівлі машин, обладнання, споруд виробничого призначення на основі укладання орендної угоди, за якої орендар сплачує орендну плату частинами та орендодавець зберігає право власності на товари до кінця терміну. Лізинг передбачає відносини купівлі –продажу та оренди, але основою відносин є кредитна операція – лізингова компанія надає орендатору фінансову послугу;

Факторинг – придбання банком або спеціалізованою факторинговою компанією права вимоги щодо виплат за фінансовими зобовязаннями здебільшого у формі дебіторських рахунків за поставлені товари чи послуги.

Експортер поступається факторинговій фірмі правом отримання платежів від платників за поставлені товари. Остання в свою чергу зобовязується повертати йому гроші у міру їх надходження від боржників або оплатити  йому всю суму відразу. За здійснення факторингових операцій експортер вносить передбачену угодою плату, яка може бути дещо вищою від відсотків за кредит.

74. Порівняльна характеристика національної та міжнародної валютних систем.

Націон валютна с-ма – це сукупність форм організацій та регулювання грош відносин, які склалися в певній країні. Елементи:--націон валюта – це грошова 1 даної країни.--умови конвертованості валюти, тобто валюта які вільно та в необмеженой к-сті обмінюється на інші іноземні валюти.--паритет –законодавчо встановлене відношення між 2 валютами, яке є основою валютного курсу.--режим курса нац валюти;--наявність валют обмежень – с-ма екон, правових та організ меж, які регулюють операції з нац та іноземною валютою, золотом тощо.--використання міжн кредитів в нац рамках--регулювання грошових відносин в країні--інститути, які регулюють валютні відносини: нац банки, мін економіки, мі фін, органи валютного контролю;--режим націон валютного ринку – сукупність ек орган відносин по операціям купівлі-продажу іноз валют.--режим ринку золота – центр торгівлі золотом, де концентруються попит та пропозиція та здійснюється продаж цього металу..

Міжн валютна система – сукупність форм організацій і регулювання грош відносин групи країн або країн світу, закріплених в міждерж угодах і реалізуються через інститути або організації:

-резервні валюти – валюта, в якій здійснюються міжн розрахункі та кредити, а також націон кредитно-грошові засоби..--міжн розрахунки сис-ма регул-ня платежів за грош вимогами, що виникають між орг-ми, громад країн.--умови взаємної конвертованості валют;---паритет;--міждерж регулювання валютних обмежень.--міжн та регіональні валютно-фін організації регулювання валют відносин.--режим світ ринку валют та золота.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑