58.Основні види товарних операцій на міжнародних товарних біржах.

Товар біржа – установа, в якій здійснюється купівля-продаж одного товару певними партіями на основі взаємозв”язку попиту-пропозиції. В широкому розумінні виступає як організований ринок товарних ресурсів.

Міжн біржова торгівля-це організ форма міжн оптової торгівлі масовими товарами, що мають стійкі та чіткі якісні параметри,здійснювані у вигляді систематичних міжн операцій з купівлі продажу.

1). Операції на реальний товар продавець зобов язаний поставити товар на біржу, а покупець забрати. а).СПОТ – поставка та оплата товару в межах 15 днів.б).КЕW – оплата готівкою.в).Форвард – операція на поставку товару в майбутньому в межах 3 років.2). Операції на нереальний товар:а). фючерсні – не передбачають реальний продаж товарів у строк, але продаються документи на володіння товару.б).хеджирування – це заключення дійсної та ф”ючерсної угоди одночасно.

в).опціон- операції по придбанню цінних паперів, товарів на визначених умовах в майбутньому, з фіскацією цін на момент укладання угоди або на час придбання.г).спекулятивні операції – повязані з продажом документів на володіння товаром з врахуванням зниження чи збільшення цін.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑