56.Нетарифні заходи регулювання МТ та їх види.

 Нетарифні заходи – інструмент політики держави, направлен на обмежання експ-імпор. операцій з метою захисту певних галузей нац. в-ва.

Виділяють:1)кількісні обмеження – це адм форма регулювання торг обороту встановлення кількості й номенклатури товарів для експорту чи імпорту. Розрізняют: за напрямом дії: експортні та імпортні; за охопленням: глобальні, індивід.

-ліцензування. -квотування ,-“добровільні обмеження”.

2)приховані обмеження– застосовуються до імпорту: -держ закупки,-внутр податки і збори , -технічні бар’єри , -вимоги про вміст місцевих компонентів

3)фінансові обмеження –до експорту: -субсидіювання, -кредитування, -демпінг, -імпортні депозити.

57.Організаційно-правові форми юридичних осіб у міжн господарській практиці.

   Юридичні особи — це об’єднання, які наділенні відокремленим майном, діють від свого імені і в межах свого майна, мають права та обов’язки і від свого імені виступають як сторона громадських відносин (все це закріплено в установчих документах юридичної особи, підсилено власною печаткою та відображено на банківському рахунку). Юридичними особами, які беруть участь у МЕВ, є підприємства, держава та її установи, міжнародні організації.

Діяльність підприємств в міжнародній сфері виявляється в: а) купівлі іноземних факторів виробництва; б) продажу виробленої продукції на міжнародному ринку; в) операціях на міжнародних фінансових ринках.

Специфічними суб’єктами МЕВ є міжнародні підприємства: Багатонаціональні корпорації (міжнародні за капіталом, управлінням та сферами діяльності);

Міжнародні спільні підприємства (підприємства, які об’єднують різнонаціональних партнерів в інвестуванні, управлінні підприємством, розподілі прибутків та ризиків).

Юр особи поділяються на юр особи публічного та приватного права. Юр особи – це організації, фірми, корпорації, які займаються зовнішньо економ д-тю.:

1.юр особи публічного права: - держава, як скарбниця і як Верховна Рада - державний апарат і його підрозділи;- суспільні політичні групування.2 – юр особи приватного права:- тов-ва з необмеженою відповідальністю,- з обмеженою ідповідальністю,- акціонерні тов-ва,- одноосібні під-ва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑