55.Наслідкі міжн міграції робочої сили для країн ввезення та вивезення.

Міжн.трудова міграція – форма міжнар.екон відносин, яка полягає у переливі трудових ресурсів з одних країн в ін.і виражає процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового гос-ва.

Наслідки для країн вивозу:1). зниження рівня безробіття, 2). зменшення обсягу нац доходу, 3). зниження обсягу продукції,4). зниження темпів росту НТП,5).підвищення рівня класифікації робочої сили,6).зниження рівня соц напруги;

7). притік валютних коштів: -податки з доходу фірм-посередників, що здійснюют вербовку робочої сили за кордоном; --податки з грошових переводів мігрантів на батьківщину для підтрики родини;--капітали від країн імпортерів робочої сили, що йдуть на відтворення труд ресурсів.  8). особисте інвестування емігрантів:

Наслідки для країн ввозу:1). збільшеня обсягу робочої сили,2).забезпечення загрузки соціально-непригодних робочих місць,3).збільшення темпів росту НТП,4). збільшення обсягу нац доходу,5).збільшення обсягу випуску продукції,

6). збільшення соц напруженості.7).зниження ціни на робочу силу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑