31. Злиття та поглинання фірм у міжнар-му бізнесі

Злиття і придбання – форми концентрації капіталу, які здобули значного поширення в сучасних умовах. Основними причинами злиттів і придбань компаній виступають: 1.Глобалізація економіки і лібералізація світової торгівлі.2. Вступаючи в боротьбу за перерозподіл ринків, компанії прагнуть посилити свої позиції. 3.Переніс центру ваги міжнародної конкуренції в сектор високотехнологічних товарів і послуг, що зумовлює необхідність зростання витрат на НДДКР. 4.Проблема надвиробництва і пошуки ринків збуту.

32. Зустрічна торгівля і її особливості.

Зустрічна (компенсаційна) торгівля – торгівля, що ґрунтується на зустрічних зобов’язаннях експортерів по закупівлі у імпортерів частини чи повністю експортованих товарів.  Зустрічна торгівля являє собою компенсаційний договір, який може бути у різних видах: 1)договір на без валютній основі, 2) договір на комерційній основі – передбачає часткову грошову компенсацію або копію з зобов*язанням двосторонньої угоди; 3) компенсація договору на основі виробничої співпраці (з давальчеською сировиною). Договір з давальчеською сировиною являє собою постачання сировини, оплата за яку здійснюється виробленими товарами з цієї сировини.

Переваги зустрічних договорів: фінансове, технологічне та маркетингове.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑