Взаємозв'язок попиту і ціни

Під час маркетингового розрахунку цін необхідно визначити величину попиту і пропонування, цінову еластичність. Ціна – це грошовий вираз вартості товару. Попит – це к-сть товарів, котрі споживачі готові та можуть придбати за дану ціну на даному рнку, протягом даного періоду часу.

…Графік попиту. – описати.

Цінова еластичність попиту: Ке=(ΔХ/Х)/(ΔР/Р)

69. Цінова еластичність попиту, сутність, методи визначення. Види еластичності попиту.

Попит – це к-сть товарів, котрі споживачі готові та можуть придбати за дану ціну на даному рнку, протягом даного періоду часу.

…Графік попиту. – описати.

Цінова еластичність попиту – це чутливість споживачів до зміни цін на продукцію: Ке=(ΔХ/Х)/(ΔР/Р)

Перехресна еластичність: Ке=(ΔХА/ХА)/(ΔРВ/РВ) – Ке=0 – продукти взаємозамінні, Ке<0 – продукти не є взаємозамінними, Ке>0 - продукти взаємодоповнюють один одного.

Еластичність попиту залежно від рівня доходів споживачів: Ке=(ΔХ/Х)/(ΔС/С), С – доходи споживачів.

Чинники, що визначають цінову еластичність попиту: замінність товару, питома вага товару в доході споживачів, чи це предмет розкоші чи першої необхідності, фактор часу.

85. Класифікація цінових стратегій М.

Цінові стратегії: 1.Стратегія проникнення, 2. “знімання вершків”, 3. престижних цін, 4. поступового зниження цін, 5.диференціювання цін, 6. психологічнокомфортних цін, 7. “шикування цін”, 8. послідовного просування сегментами ринку, 9. “збиткового лідера”, 10. гнучких цін, 11. стабільних цін, 12. цін на товари, зняті з в-ва, 13. стратегія виживання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑