Організаційні форми управління продукцією п-ва.

Існують такі форми: 1) Система керуючого маркетингом – усі ф-ції М підпорядковано одному керівнику. Сис-ма придатна для фірм, що випускають невеликий асортимент аналогічних товарів, 2) Сис-ма керуючого товаром – усі ф-ції М товарної політики відносно окремого товару підпорядковані керівнику середньої ланки. Для фірм, що випускають великий асортимент товарів, кожен з яких потребує окремої уваги; 3) Сис-ма керуючого новим товаром – створюється як доповнення до попередньої сис-ми для посилення уваги до процесів розробки і впровадження на ринок нових товарів; 4) Комітет планування продукції – ф-ції М товарної політики виконує група керівників різних функціональних підрозділів фірми. Комітет створюється як доповнення до сис-ми керуючого товаром; 5) Венчурна (ризикова) група – незалежна група спеціалістів, що створюється для розробки абсолютно нових товарів («ноу-хау»).

Способи та рівні створення нових товарів

Алгоритм розробки нових товарів

Товарний асортимент та номенклатура, їх диференціація та диверсифікація.

Критерії та методи елімінування продукції.

Організаційні форми управління продукцією п-ва.

62. Впровадження товару на ринок.

63. сутність зростання в життєвому циклі товарів.

64. Особливості стадії зрілості товару.

65. Стадія спаду та її особливості. – СДЕЛАТЬ МИКРОШПОРУ С.73 – учебник!!!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑