Етапи оцінки конкурентоспроможності продукції

Конкурентоспроможність товару (Кспр) – його здатність привертати увагу споживачів з-поміж інших груп аналогічних товарів, які пропонуються на ринку п-вами-конкурентами, іншими словами – здатність випускати і реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. Кспр має відносний хар-р – визначається порівнянням товару з товаром-аналогом (конкурентом). Елементи Кспр: якість і витрати. Концептуальною умовою Кспр є максимізація питомого споживчого ефекту. К=споживчий ефект/ціна споживання. Причому ціна споживання складається з відпускної ціни товару і вартості його споживання.

ЕТАПИ ОЦІНКИ Кспр: 1. Вивчення ринку, п-в та товарів конкурентів, потреб споживачів. Формування вимог до товарів. 2. Вибір товарів-аналогів для порівняння. 3. Складання пекреліку техн та економ параметрів товарів, їх вагомості. 4.Розрахунок одиничнох і групових параметричних індексів. 5.Розрахунок інтегральних показників Кспр, 6.Оцінка загальної Кспр, 7.Розроблення заходів для підвищення Кспр.

39. Індекси конкурентоспроможності товару: сутність та методика розрахунку.

Найпоширеніші методи оцінювання: групових експертиз, опитування споживачів, на підставі технічних та ек параметрів товарів. Для останнього методу необхідно розрахувати одиничні (Qi) та групові (Ir) параметричні індекси. Qi=pi/p100 =і-й параметр/аналогічний параметр гіпотетичного виробу; Ir=∑Qiαi а – вага і-го параметра.

Інтегральний показник Кспр розрах по формулі: к=Iтехн/Іекон, де Ітех і Іекон – групові параметричні індекси, розраховані відповідно за групами технічних і ек показників; або К=Вт/В=виторг від продажу/повні витрати на в-во.

Провівши аналогічні розрахунки для товарів-аналогів можна визначити найконкурентоспроможніший товар.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑