Особливості та цілі сучасного маркетингу.

М – це сис-ма взаємозв’язаних дій стосовно планування та втілення в життя задуму, який на основі ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, та послуг, завдяки обліку, задовольняє потреби споживачів. 2)це вміння знайти потребу і її задовольнити, 3)Котлер: соц та управлінський процес, який дозволяє окремим особам та групам осіб задовольняти свої потреби за допомогою створення ними товарів та споживчих цінностей.

ОСОБЛИВОСТІ: - ­ частки некомерційного М (коледжів, лікарень, музеїв, церков), - прискорення глобалізації ек процесів, зміни у світовій ек-ці, ­ рівня соц та моральної відповідальності, р-ток інформаційних технологій.

11. Тенденції розвитку сучасного маркетингу.

12. Сутність та види попиту в маркетингу.

13. Сутність сучасного маркетингу.

14. Принципи маркетингу.

М – це сис-ма взаємозв’язаних дій стосовно планування та втілення в життя задуму, який на основі ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, та послуг, завдяки обліку, задовольняє потреби споживачів.

ПРИНЦИПИ: - свобода вибору, - направленість на споживача, - спрямованість на прибуток і тривалу перспективу р-тку, - активна політика, - науковий підхід до розв'язання М проблем, ‑ комплексність дій, ‑ поєднання централізації та децентралізації М діяльності, - 

15. Цілі маркетингу.

29. Сутність та елементи навколишнього середовища маркетингу.

Навколишнє середовище М (НС) – це сукупність чинників, обєктів, сил та умов, які впливають на визначення предмета та обєкта М, створення системи його засобів, формування їхньої структури, тобто це сфера, що в ній відбувається М діяльність субєкта господарювання.

НС: мікро- і макросередовище. Мікросеред: місія, мета, завдання, вище керівництво, відділ маркетингу, інші підрозділи, робітники, службовці. Макросередовище: 1. зовн умови та сили (міжнародні, економічні, технологічні, регулювальні, політ, еколог, конкурентні, соц.) – це некерована п-вом, а тому повинна бути врахована. 2. суб'єкти, з якими контактує п-во і на яких може певним чином впливати (споживачі, постачальники, оптова і роздрібна торгівля, ЗМІ, контактні аудиторії, банківські, страхові, наук-дослідницькі організації.)

Осн завдання дослідження НСМ – урахування усього і усунення суперечностей, досягнення балансу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑