Основні задачі паблік рілейшенз

Паблік рілейшенз (Пропаганда) – досл. громадські зв'язки; - сукупність заходів для організації громадської думки, яка сприяє успішному функціонуванню п-ва, досягненню ним поставлених цілей. Пропаганда націлена на споживачів, постачальників, держ органи, ЗМІ, акціонерів, інші п-ва і організації.

ЗАДАЧІ: поліпшення престижу і репутації п-ва, зацікавленості споживачів у товарах і послугах, переконання їх у тому, що діяльність п-ва спрямована на вирішення їхніх проблем, підвищення міри лояльності власного персоналу, суб'єктів ринку і держави до п-ва, поширення комерційно-важливих даних через засоби ЗМІ, в кінцевому рахунку створення сприятливих умов у навколишньому бізнес-середовищі.

88. Сутність та особливості прямого маркетингу.

Прямий М – це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою здійснення продажу.

ПОЗИТИВНІ якості: -індивідуальний хар-р спілкування, -цілеспрімованість інформаційного впливу, -висока оперативність, можливість отримання швидкої реації на ринку на зроблені комерційні пропозиції, -можливість надати споживачу необхідну інфо, -налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами, вимірювання їх реакції на відповідні звернення.

ВИДИ засобів інформац спілкування: прямі поштові звернення, каталоги, телемаркетинг (телефон), електронний М, реклама з прямим відгуком. (.. написати + і –)

Для прямого М необхідна гарна база даних про споживачів.

107. Сутність та роль каналів розподілу в системі маркетингу.

108. Ф-ції учасників каналу розподілу.

109. Рівень каналу розподілу.

110. Роль прямого та посереднього маркетингу в маркетинговій політиці розподілу.

111. Горизонтальний та вертикальний конфлікти в ситемі маркетингової політики розподілу.

112. Конфліктність та її економічна природа і особливості в системі розподілу.

113. Вертикальна маркетингова сис-ма та її осн типи.

114. Горизонтальна маркетингова сис-ма.

115. Франчайзинг.

116. М. політика товарного руху.

117. Методи збуту товарів.

118. Прямий збут: сутність та умови застосування.

119. Непрямий збут: сутність та умови застосування.

120. Канали збуту та його характеристики.

121. Різновиди збутуза рівнем інтенсивності.

122. Інтенсивний збут: сутність та умови застосування.

123.Селективний збут: сутність та умови застосування.

124. Ексклюзивний збут: сутність та умови застосування.

125. Різновиди каналів збуту в залежності від довжини.

126. Корпоративна маркетингова збутова система.

127. Керована маркетингова вертикальна збутова система.

128. Фактори, які впливають на вибір каналу розподілу.

129. Різновиди організаційних структур маркетингу.

130. Контроль та анаоіз маркетингової діяльності п-ва.

131. Сучасні тенденції р-тку маркетингового менеджменту на п-вах України.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑