Планування рекламної діяльності

Реклама (багато визначень) – це довільна платна форма неперсональної презентації та просування ідей, товарів, послуг через засоби ЗМІ.

Алгоритм планування рекламної діяльності: 1. Розробка програми рекламування (ідентифікація цільового ринку, визначення цілей, розрах бюджету, опрацювання текстової частини реклами, вибір носіїв реклами, опрацювання графіка рекламування); 2. Здійснення рекламування (тестування реклами, безпосереднє рекламування), 3. Контроль за рекламуванням (оцінка програми рекламування, внесення коректив).

97. Мотиви реклами: сутність та різновиди.

100. Види реклами в залежності від цілей.

98. Ф-ції реклами в залежності від стадії життєвого циклу товару.

Реклама (багато визначень) – це довільна платна форма неперсональної презентації та просування ідей, товарів, послуг через засоби ЗМІ.

ВИДИ реклами, залежно від цілей: інформативна (етапи дослідження, розробки, упроадження), переконувальна (етапи розширення збуту і використання переваг), нагадувальна (зрілість і насичення ринку), підкріплювальна, “лице фірми”. (ф-ції)

101. Оцінка ефективності рекламної програми

Оцінка: на етапах тестування реклами, остаточне оцінювання. ТЕСТУВАННЯ: -за допомогою “портфеля”, за допомогою жюрі (без інших зразків), за допомогою кіно, фізіологічні методи тестування.

КІНЦЕВА ОЦІНКА: чи досягнуті цілі? слабкі місця? Методи ОПИТУВАННЯ споживачів: 1.Відгук за допомогою підказки, 2.Відгук без підказки, 3.Визначення ставлення, 4.Визначення зацікавленності.

Потім аналізують результати продажу. Порівнюють. Корегуютьрекламну діяльність.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑