Персональний продаж товару: сутність та умови застосування.

Персональний продаж (ПП) – це індивідуальне усне пред'явлення товару чи послуги під час бесіди з конкретним споживачем з метою здійснення купівлі-продажу товару. ТИПИ: прийняття замовлення (обробка повторних замовлень на продуктиà підтримування і поліпшення ділових стосунків), отримання замовлення (пошук перспективних покупцівà переконати в купівлі), забезпечення збуту (теж саме, але з задієнням персон продавців – збутових агентів).

Застосовується з покупцями, які відповідають вимогам тесту MADDEN (money, approachable, desire, decision, eligible, need). Перевагу надають тим покупцям, які відчувають потребу продукту і можуть його купити.

ЕТАПИ планування ПП: 1. Визначення цілей (орієнтовані на попит, на імідж), 2. призначення відповідальних осіб, 3.розрахунок бюджету, 4.визначення посад торгівельних працівників, 5.вибір методу збуту, 6.визначення завдань щодо збуту, 7.реалізація плану.

99. Сутність та мета реклами

96. Субєкти та об'єкти реклами.

Реклама (багато визначень) – це довільна платна форма неперсональної презентації та просування ідей, товарів, послуг через засоби ЗМІ. МЕТА: 1.створення і підтримка високого рівня популярності ідей, товарів, послуг, 2.підтримання належної уваги та зацікавленності споживачів, їхнього бажання діяти з метою придбання продукції, 3.підвищення іміджу п-ва.

ОБ'ЄКТИ реклами: продукти (ідеї, товари, послуги), п-ва (організації, партії, окремі видатні особи)

СУБ'ЄКТИ:????

94. Різновиди недозволеної реклами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑