Законодавство як ціноутворюючий фактор в М

В країнах з ринк ек-кою існують узаконені умови, згідно з якими розраховуються ціни на товари і послуги. Осн мета цінового регулювання – захист споживачів та підтримання нормальних умов конкуренції.

Держ регулювання (ДР): мікро- (підтримання окремих галузей, соц потреби, збереження природних ресурсів, встановл антитрестових законів) і макрорівневе (збільш темпів ек зростання, оподаткування, політика в галузі інвестицій, курсу нац валюти, розрахунків).

ДР: пряме (-заморожування цін, -установлення цін втручання, -мін або макс рівень цін, -встановле всіх ек пеараметорів діяльності галузей-монополістів) і непряме (встановл заг принципів формування цін, -використання “контрактів стабільнотсті” і “програмних контрактів”, -заборона домовленотсей між фірмами щодо встановлення спільної цінової політики, -встановл антидемпінгового мита на імпортні товари, фіксованих норм прибутку чи рентабельності продукції, -ратифікування цін).

80. Маркетингові цінові стратегії на нові товари.

81. Маркетингова ціль, орієнтована на збільшення збуту та відповідні цінові стратегії.

82. Маркетингова ціль, орієнтована на питомий прибуток та відповідні цінові стратегії.

83. Маркетингові цілі і цілі ціноутворення.

Маркетингові цілі – визначення генеральної програми дій п-ва, визначення і освоєння цільових ринків, орієнтація в-ва на задоволення потреб споживача, створення комунікаційних і розподільних систем, узгодження параметрів та характеристик продукції з побажаннями та смаками споживачів.

84. Внутрішні і зовнішні ціноутворюючі чинники М.

Чинники, що впливають на ціну: співвідношення попиту і пропонування, стан грошової сфери, суспільна ціна в-ва, конкуренція (цінова, нецінова), сусп-держ політика регулювання цін (пряма, непряма), монополістичне регулювання цін (пряме, непряме); якість і новизна продукту, обсяг поставок, взаємовідноини між подавцем і покупцем, умови поставок.

Найголовніші: споживачі, конкуренти, посередники, географічне положення, законодавство.

86. Сутність М політики комунікацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑