Споживачі як ціноутворюючий фактор в М.

Методика встановлення цін на підставі попиту. 3 моменти, які необхідно враховувати: 1. для деяких товарів з досить високою цінністю для споживачів ціна не має значення (ліки і т.д.) Встановл високі ціни; 2. випадки, коли виграє той товар, в якого співвідношення рівня задоволення функціональних потреб до ціни буде найбільшим. Для товарів, коли ціна – плата за задоволення певних споживчих потреб споживача. 3. Головне – не віддача від товару, не корисний ефект, а саме ціна. Тоді ціна або досить висока, або низька (повсякденні).

ГОЛОВНЕ – спроможність підприємця досягти такої якості своїх товарів, яка б забезпечила споживачам відчутну вигоду.

АЛЕ для п-ва складно вибрати показники диференціації товарів (ті критерії і кількісніпоказники, що за ними споживачі визнають цінність товару з погляду власної вигоди) та ринків (ті ознаки, що уможливлюють об'єднування споживачів у однорідні групи, що оцінюють якість товару за тими самими критеріями).

77. Конкуренти як ціноутворюючий фактор в М

Методика встановлення цін з урахуванням умов конкуренції полягає у порівнюванні цін на товари п-ва з цінами на аналогічні товари, які виробл і пропонуються ринку основними конкурентами.

МЕТОДИКИ: 1. Залежне встановлення цін (досконала конкуренція недиференційованих товарів). Ціну встановл ринок. Задача п-в: контролювати витрати, або мати певні відмітні переваги (сервіс). 2. Слідування за лідером (олігополія). 3. Ціноутворення з урахуванням реакції конкурента (олігополія). Основа цього методу – власний набутий у минулому досвід п-в. 4. Тендерне ціноутворення (установлення цін способом конкурентних торгів) – конкурентна боротьба між п-вами за право отримати той чи інший контракт.Головне – визначити ціну, нижчу ніж у конкурентів, але достатню. 

78. Посередники як ціноутворюючий фактор в М.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑