6. Бретон – Вудська валютна система: база, режим валютного курсу, інституційна структура.

Бреттон-Вудська валютна система (липень 1944р.), яка базувалась на золотодевізному стандарті: (золото та долар і фунт стерлінг)2.Створена на валютно–фінансовій конференції  в Бреттон–Вудсі (США) під головуванням міністра фінансів США Моргентау.3.на конференції було створено Міжнародний валютний фонд (МВФ),який мав допомогти стабілізації курсів валют країн-учасниць шляхом надання коштів для вирівнювання їхніх платіжних балансів - як орган міждержавного валютного регулювання.4.Засновано Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) з метою надання допомоги країнам-членам у реконструкції та розвитку їхнього господарства шляхом полегшення інвестування капіталу.

База: золотовалютний стандарт (неофіційний) на основі золота і 2 валют - долара США і фунта стерлінгів. Проте під тиском США утворився золотодоларовий стандарт, як офіційний.

Режим: фіксований (могли коливатися в межах 1%). Інституціональна одиниця – МВФ (міжн валютний фонд) -орган міждерж валютного рег-ня, який повинен слідкувати за нормальним функціонуванням світ валютної системи. МВФ є міжурядовою валютно-кредитною орг-цією, діяльність якої направлена на сприяння розвитку міжн. ек. відносин, особливо фінансово-кредитних і торгівельних.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  Наверх ↑