45. Міжн трудова міграція. Суть та причини виникнення.

Міжн.трудова міграція – форма міжнар.екон відносин, яка полягає у переливі трудових ресурсів з одних країн в ін.і виражає процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового гос-ва.

Основні причини зародження:1.з боку країн-донорів: - велика густота населення, швидкий приріст населення земної кулі; - нерівномірний екон розвиток країн світового співідружества: низький життєвий рівень, низька ЗП; - масове безробіття;  - розвиток сучасної НТР; - соц-політ розвиток регіонів світу та держав; - екон стан нац госп-ва. - виробнича необхідність ( для  спеціалістів, що працюють у країнах, що розвиваються)

2.з боку країн –реципієнтів: -потреба у додатковій висококваліфікованій роб.силі; - потреба у додатковій дешевій роб.силі

Причини, що змушують людей імігрувати:1). Незадовільні ек умови життя працездатного населення.2). Стабільний та порівняно високий рівень ЗП в основних іміграціоних центрах;3). Порівняно високий рівень умов праці;4). Соц ожливості ільш повної реалізації своїх здібностей в країнах іміграції;5). Природні катаклізми та рівень охорони навколишнього середовища в країнах іміграції;6). Політ причини, Воєнні причини; Релігіозні причини; Нац причини; Культурні причини.

46-47.Міжн аукціон як 1 з інституціональних посередників в МТ. Його механізм, види і способи проведення.

Міжнародний аукціон – це спосіб міжнародного продажу окремих партій товару або окремих предметів , що по черзі виставляють їх для огляду і вважаються проданими тому, хто запропонує найвищу ціну. У між нар.аукціонній торгівлі найчастіше товарами виступають:хутра, немита вовна, тютюн, чай , антикваріат та ін.

Найвідоміші у світі між нар.аукціони знаходяться в Лондоні, Нью-Йорку, Монреалі, Амстердамі, Коломбо, Санкт- Петербурзі (хутро), Москві (коні).

Найрозповсюдженіші аукціони організовані у формі акціонерних товариств.

У світі використовують різні види акціонерної торгівлі : - публічний гласний аукціон – це спосіб реалізації товарів, при якому аукціоніст називає кожну наступну вищу ціну;  - негласний (німий) аукціон ; -  це спосіб реалізації товарів, при якому  покупці подають аукціоністу наперед встановлені знаки про згоду підняти ціну на величину надбавки.Аукціоніст при даному способі піднімає ціну, не вказуючи на покупця, що є вигідним у тих випадках , коли покупці хочуть зберегти  конфіденційність свого придбання.

В міжнародній торгівлі склалась вельми обмежена номенклатура товарів, що продаються з аукціонів (наприклад, хутро, чай, овеча вовна, квіти, каучук, шкіра, антикваріат). Близько половини світового виробництва овечої вовни реалізується за допомогою аукціонної торгівлі. Найбільше значення мають австралійські і новозеландські аукціони, особливо, аукціон в Сіднеї.

Традиційним аукціонним товаром є також чай. Чайні аукціони проводяться в Калькутті (Індія), Джакарті (Індонезія), Момбасі (Кенія), Коломбо (Шрі-Ланка). Важливим центром аукціонної торгівлі каучуком є Сінгапур, хутром – Санкт-Петербург, антикваріатом – Крісті (Christie) і Сотбі (Sotheby) в Лондоні. Товари, що продаються на аукціонах, бувають масовими і одиничними, але їхньою загальною рисою являється неоднорідність партій чи окремих екземплярів, тобто їх не можна купувати без попереднього огляду одиниці товару (лоту), що продається.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  Наверх ↑