Рекомендація

Математичне програмування" являє собою один із розділів прикладної математичної дисципліни "Дослідження операцій".

Предметом вивчення дисципліни "Математичне програмування" є методи розв'язання економічних задач, які зводяться до математичної задачі пошуку умовного екстремуму функції декількох змінних. Матеріал даного курсу охоплює лише лінійні оптимізаційні моделі та відповідні їм методи; задачі нелінійного програмування частково розглядаються в інших курсах (таких як "Методи дослідження операцій", "Чисельні методи"), а частково - пропонуються студентам для самостійного вивчення.

Метою викладання дисципліни "Математичне програмування" є надання знань, що дозволять майбутнім спеціалістам більш ефективно розв'язувати про основні моделі оптимізаційних задач та методи їх розв'язання, а також вміння застосовувати їх до рішення практичних задач економіки.

Студент повинен набути знання про:

* класифікацію моделей математичного програмування та сферу їх застосування;

* структуру математичних оптимізаційних моделей, їх зв'язок з реальними економічними задачами;

* сутність процедур основних методів розв'язання задач лінійного програмування, сферу їх застосування, переваги та недоліки;

* зміст процедур аналізу отриманого розв'язку задачі на чутливість до змін параметрів моделі.

Студент повинен навчитись:

* будувати математичну модель, що відповідає конкретній оптимізаційній економічній задачі;

* обирати й застосовувати найбільш ефективні методи для розв'язання задач математичного програмування;

* давати економічну інтерпретацію отриманому розв'язку та рекомендації щодо його практичного застосування:

* враховувати можливості зміни параметрів моделі, що відповідають зміні характеристик реальної економічної системи та прогнозувати оптимальний розв'язок у динаміці.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑