97. Бідність – причини появи та прогресування.

Крайнім проявом нерівності в розподілі доходів є бідність, що визначається як неможливість через брак коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конретному суп-ву в конкретний періож часу.

Існують різні погляди на причини білності.:

-    бідність – рез-т нерівних соц.-екон. умов. Соціально-економічні умлви бідних визначаються поганим харчуванням, несприятливим оточенням, низьким рівнем викладання в школах, яків відвідують діти бідних, дискримінацією пр працевлаштуванні та іншими чинниками. Такий погляд вимагає або підтримку, або коригування умов, які породжують бідність.

-    бідність – наслідок поганого пристосування індивідів до умов соц. життя, тобто поведінки, яка залежить від самої людини і яку вона сама ж може змінити. Такий погляд вимагає від влади згортати соц. програми підтримки лдей з низькими доходами.

За даними Міністерства економіки України в 2005 році 27,1% населення України було за межею бідності.

Проблема низьких доходів є причиною бідності як для працюючого

населення, так і непрацюючого.

У 2001 р. Указом Президента України була затверджена Стратегія подоялння бідності (довгострокова, до 2009 р.) , згідно з якою були визначені стратегічні напрями подолання бідності:

-    Підвищення зайнятості населення  та розвиток ринку праці;

-    Збільшення доходів від трудової діяльності;

-    Соціальне страхування як спосіб захист особи від втрат доходу;

-    Запровадження консолідованої системи адресн  соціальної допомоги та соціальних послуг

-    Соціальна підтримка осіб  з обмеженими фізичними можливостями;

-    Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених   батьківського піклування ;

-    Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення;

-    Моніторинг реалізації стратегічних напрямів

-    подолання бідності.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑