58. Сутність Економічного розвитку та економічне зростання. Геометричні моделі економічного розвитку.

Для виявлення сутності розвитку його варто розглядати у співвідношенні з такою категорією як економічне зростання (ЕЗ). Наявність постійної тенденції перевищення темпів зростання виробництва, темпів приросту населення є ЕЗ-м. Іншими словами, ЕЗ проявляється через кількісні зміни в результатах функціонування економічної системи. За умови, якщо кількісні зміни супроводжуються новими якісними характеристиками системи, воно перетворюється на економічний розвиток (ЕР). ЕР – це процес якісних змін в економічній системі.це динамічний багатоваріантний циклічний процес, який має спіралеподібну форму та виявляється через кількісні та якісні зрушення у структурі систеи за збереження її цілісності. ЕЗ може відбуватися без ЕР, однак ЕР без ЕЗ неможливий.  Існує 2 підходи до геометричного відображення процесів ек розв: ґрунтується на основних положеннях теорії циклічності, а другий має вигляд спіралі..траєкторія розвитку спочатку мала вигляд прямої.потім розв пояснювали як повтореня вже пройдених етапів і відображали колом. Потім у вигляді хвилеподібної лнії, навпростіше зображення – синусоїда, поділена на фази: пік, спад, дно, піднесення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑