29. Види комерційних банків які функціонують в Україні та їх характеристика.

Комерційний банк є суб'єктом підприємницької діяльності, підприємством з особливим правовим положенням. Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або спеціалізовані. Універсальними є банки, які здійснюють рівною мірою всі банківські операції. Спеціалізованими є банки, які здійснюють в основному кілька банківських операцій. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими). Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральні. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути не менше 50 осіб. Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки.

Банки мають право створювати банківські об'єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група. Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання.

Банківська корпорація – це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки. Банки, що увійшли до банківської корпорації, передають останній повноваження на здійснення окремих операцій та забезпечують централізацію виконання окремих функцій. Банківська корпорація виконує функції розрахункового центру для банків – членів корпорації і не веде безпосереднього обслуговування клієнтів.

Банківська холдингова група – це банківське об'єднання, до складу якого входять виключно банки. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50 % акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками.

Фінансова холдингова група має складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, а материнська компанія повинна бути фінансовою установою. Материнській компанії має належати понад 50% акціонерною (пайового) капіталу кожного з учасників фінансової холдингової групи.

Чинним законодавством України в окрему групу виділені системоутворюючі банки, тобто банки, зобов'язання яких становлять не менше 10 % від загальних зобов'язань банківської системи.

На початок 2007 вУкр зареєстровано 193 банки.Фактично діють 170,у тому числі 35 банків за участі іноземного капіталу.До найбільших укр. Банків потрапляють такы:приватбанк,райффайзен банк аваль,укрсиббанк,укрексім банк,промінвестбанк,ощадбанк,ОТП банк,»Надра»,»Форум»,»Фінанси та кредит»,Кредитпромбанк,Укрпромбанк,Брокбізнесбанк,Перший Укр міжнар банк.

88. Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.

Державна програма економічного і соціального розвитку (ДПЕ і СР) України – це документ, в якому визначаються цілі та пріоритетність соціально-економічного розвитку (СЕР), засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємноузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, спрямовується на ефективне розв’язання проблем СЕР.

Ця програма розробляється щороку взаємноузгоджено з проектом Держбюджету. ДПЕ і СР країни складається з таких розділів: Вступ (загальна характеристика програми).

1. Оцінка тенденцій СЕР в минулому і поточному роках і головні проблеми

2. Вплив зовнішньоекономічної ситуації на економіку У.

3. Цілі урядової політики.

4. Реформування державного управління.

5. Внутрішня політика.

6. Зовнішньоекономічна політика. Додатки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑