35. Економічні функції держави.

Ек.ф-ція держави-стрворення передумов для ефективної ЕК.діяльності сус-ва.

Держава як суб’єкт макроек.регулювання виконує багато ф-ій:

1)Формування правових засад функц-ння ек-ки.Держава визначає праовий статус окремих форм власності, узаконює існування різних видів госп.діяльності, регулює відносини між виробниками та покупцями товарів, регламентує здійснення окремими під-вами зовн.ек.діяльності, визначає обов’язки під-ств перед державою тощо.Також держава виконує роль арбітра.

2)Емісіа фун-ія(розписати)

3)Усунення вад ринкового саморегул.

А)Захист конкуренції. ніж конкурентні фірми.

Б)Продукування чистих і змішаних сусп. товарів.

В)Реагування на виникнення екстерна лій

Г)Розв’язання проблем неповноти ринків.

Д)формування інформаційної інфраструктури

Е)Стабілізаційна політика.4)Перерозподіл доходів(розписати)5)забезпечення людей обов’язковими товарами-товари які держава зобов’язує людей використовувати

27. Основні риси та відмінності між однорівневою та дворівневою банківскими системами.

У широкому розумінні банківська система — це сукупеість різноманітних видів банківських установ та інституцій у їх взаємозв*язку, яка існує в тій чи іншівй країні в певний історичний період і функціонує в межах єдиного фінансового механізму. БС виконує такі ф-ї:1)трансформаційну(зміна якісних х-к грошових потоків),2) емісійна (створення платіжних засобів та регулювання грошового обороту), 3)стабілізаційну (забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку)

Залежно від підпорядкованості банків розрізняють два основні типи побудови банківської системи:однорівнева та дворівнева.

Однорвнева банківська система передбачає горизонтальні зв*язки між банками, універсалізацію їх операцій та функцій. Усі банки, що діють у країні (включаючи й централ банки), перебувають на одній ієрархічній сходинці, виконують аналогічні функції з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтури. Регулювання діяльності такої системи здійснюється директивно. такий принцип побудови банківської системи характериний для економічно слаборозвинених країн, а також для країн з адміністративно-командним типом економічної системи.

Дворівнева банківська система характерна для країн із ринковою економікою. перший рівень становить центральний банк(є емісійним центром країни і відповідає за стабільність і надійність грошової і банківської систем), другий — мережа комерційних банків (які обслуговують ек. суб*єкти, здійснюють мобілізацію коштів, надають кредитно-розрахункове обслуговування) та інших фінансово-кредитних інституцій, які підпадають під правила його регулювання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑