25. Система державних цільових фондів: склад, джерела та призначення.

Бюджет є основним центральним фондом грошових коштів держави. Ці кошти забезпечують не лише виконання функцій бюджету, а й забезпечують потреби особливого значення, що мають особливе фінансове значення. Це і є причиною формування державних цільових фондів (ДЦФ). ДЦФ поділяються на 2 групи. І – постійні фонди, створення яких пов’язане з виділенням окремих функцій держави. В реалізації соціальної функції особлива увага приділяється соціальному страхуванню. У зв’язку з цим окремо створюються спеціальні фонди для гарантованого забезпечення цих видатків. ІІ – тимчасові фонди, які формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем. Вони створюються у разі конкретної проблеми і закриваються після її вирішення.

В У. на даний час створюються такі основні ДЦФ:

1)                 у сфері соціального страхування:

a)Пенсійний фонд;

b)           Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

c)Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

d)           Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

2)                 тимчасові:

a)Фонд соціального захисту;

b)           Фонд охорони навколишнього природного середовища.

Основними напрямками діяльності державних цільових фондів є:фінансове забезпечення соціальних гарантій громадянам, державне соціальне страхування.

Джерела фінансування державних цільових фондів:

бюджетні (Фонд для здійсн. заходів щодо ліквідації насл Чорноб катастрофи та соц захисту населення, Держ спеціаліз фонд фінансування загальнодерж витрат на авіаційну діяльністьта участь У в міжнар авіаці організаціях, Фонд України соціального захисту інвалідів, Держ фонд охорони навколишнього середовища інші)

позабюджетні (Пенсійний фонд, Фонд загальнообов*язкового страхуквання на випадок безробіття, Фонд соцстраху з тимчасової втрати працездатності, Фонд соцстраху від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань інші)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑