79.     Найпоширеніші питання, пов’язані з охороною довкілля в процесі вивчення бізнесу клієнта відповідно до ПМПА 1010.

У цьому Положенні  "Питання,  пов'язані з охороною довкілля"

означають таке:

а)       спроби запобігти, зменшити або усунути шкоду, завдану

довкіллю, чи займатися охороною відновлюваних чи

невідновлюваних ресурсів (таких дій можуть вимагати закони й

нормативні акти з охорони довкілля або договори, а також їх

можуть здійснювати на добровільній основі);

б)      наслідки порушення законів і нормативних актів з охорони

довкілля;

в)      наслідки екологічної шкоди, заподіяної іншим особам чи

природним ресурсам;

г)       наслідки субститутивної відповідальності, встановлюваної

законом (наприклад, відповідальності за шкоду, заподіяну

попередніми власниками).

Далі наведено деякі приклади питань, пов'язаних з охороною довкілля,

які впливають на фінансові звіти:

Чи працює суб'єкт у галузі, схильній до виникнення значного екологічного ризику, що може негативно вплинути на фінансові звіти суб'єкта господарювання?Які екологічні проблеми в цілому існують у галузі суб'єкта господарювання?Які закони й нормативні акти з охорони довкілля можуть застосовуватися до суб'єкта господарювання?Чи використовуються будь-які речовини у процесі виготовлення продукції (у процесі виробництва) суб'єкта господарювання, від використання яких треба поступово відмовлятися відповідно до вимог законодавства або добровільного рішення, прийнятого в галузі клієнта?Чи контролюють правоохоронні органи дотримання суб'єктом господарювання вимог законів, нормативних актів і ліцензій з охорони довкілля?Чи здійснювали правоохоронні органи будь-які дії, чи випускали вони будь-які звіти, що можуть суттєво впливати на суб'єкт і його фінансові звіти?Чи заплановані будь-які заходи для запобігання, усунення чи виправлення шкоди, завданої довкіллю, чи заходи з консервації відновлюваних і невідновлюваних ресурсів?Чи мали раніше місце штрафи або судові справи, порушені проти суб'єкта господарювання та його директорів у зв'язку з питаннями, пов'язаними з охороною довкілля? Якщо так, то що було причиною таких дій?Чи розглядаються будь-які судові справи, що стосуються дотримання законів і нормативних актів з охорони довкілля?Чи покриває страховка екологічні ризики?Якими є ідеологія й оперативний стиль управлінського персоналу щодо екологічного контролю в цілому (оцінюється аудитором на основі знання суб'єкта господарювання в цілому)?Чи передбачає структура діяльності суб'єкта господарювання розподіл обов'язків з екологічного контролю між окремими особами?Чи є в суб'єкта господарювання екологічна інформаційна система, заснована на вимогах органів регулювання чи власній оцінці екологічних ризиків? Така система може надати, наприклад, інформацію про фактичну кількість викидів і небезпечних відходів, екобаланс, екологічні характеристики продуктів і послуг суб'єкта господарювання, результати інспекцій, проведених правоохоронними органами, інформацію про екологічні проблеми та їх наслідки і про кількість скарг від зацікавлених осіб.Чи є в суб'єкта господарювання Система управління навколишнім середовищем (СЗОД)? Якщо так, то чи була СЗОД сертифікована незалежним органом? Прикладами визнаних стандартів щодо СЗОД є Міжнародний стандарт ISO 14001 і Схема екомєнеджменту та аудиту (CEA) Європейської комісії.Чи опублікував (добровільно) суб'єкт господарювання звіт з екологічної діяльності? Якщо так, то чи був звіт перевірений незалежною третьою стороною?Чи діють процедури контролю для виявлення й оцінки екологічного ризику, для моніторингу дотримання законів і нормативних актів з охорони довкілля і для моніторингу можливих змін у законодавстві з охорони довкілля, що можуть вплинути на суб'єкт господарювання?Чи є в суб'єкта господарювання процедури контролю для роботи зі скаргами працівників або третіх осіб з питань, пов'язаних з охороною довкілля, включаючи проблеми зі здоров'ям?Чи є в суб'єкта господарювання процедури контролю щодо роботи з небезпечними відходами та їх захоронення відповідно до юридичних вимог?Чи застосовуються процедури контролю з виявлення й оцінки екологічних небезпек, пов'язаних з продуктами і послугами суб'єкта господарювання, і відповідна система передачі клієнтам інформації про необхідні профілактичні заходи (за потреби)?Чи знає управлінський персонал про існування і можливий вплив на фінансові звіти:будь-якого  ризику  виникнення  зобов'язання  в  результаті забруднення землі, ґрунтових вод і водоймищ;будь-якого  ризику  виникнення  зобов'язання  в  результаті забруднення повітря;незадоволених скарг працівників чи третіх осіб з питань, пов'язаних з охороною довкілля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164  Наверх ↑