102. Реальні інвестиції та особливості управління ними.

 Реальні інвестиції – це вкладання в осн та ОК, спрямовані на прирість осн фондів та мат-техн запасів. До об’єктів РІ слід віднести: осн вир-чі та невир-чі фонди, які створюються, реконструюються та модернизуються; вся сук-ть об засобів; інтелектуальні та духовні цінності; майнові права користування землею, прир-ми рес-ми та іншими об’єктами власності. Реальні інвестиції класифік-ся по ряду ознак: 1)за формою власності (державні, приватні, колективних підпр-в). 2)По джерелам фін-ня (власні, залучені, запозичені). Реальні інвестиції також розрізняють по галузевій та технолог-ій ознаках.

Реальне інвестування є головною формою реалізації стратегії економічного розвитку п-ва. Реальне інвестування включає: нове будівництво, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння п-ва та інші напрями поповнення основних засобів. Метою управління реальними інвестиціями є оцінка найефективніших реальних інвестиційних проектів і забезпечення реалізації окремих інвестиційних програм. Застосовують різні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, а саме метод окупності, метод розрахунку віддачі на вкладений капітал (рентабельність капіталу); методи дисконтування грошових надходжень, метод визначення чистої поточної вартості (сальдо приведених витрат і надходжень); метод визначення дохідності дисконтування грошових надходжень; метод прогнозування внутрішньої ставки дохідності. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів здійснюється в розрізі кожного проекту, який включено до інвестиційної програми п-ва і передбачає розробку календарного плану реалізації проекту, а також розробку капітального бюджету. Процес реального інвестування включає в себе ряд етапів і стадій: передінвестиційна (здійснюється вибір конкретного інвестиційного проекту і проводиться його оцінка), інвестиційна (безпосередня реалізація конкретного інвестиційного проекту), постінвестиційна (відбувається експлуатація об’єкту інвестування). Інвестиційний проект дозволяє п-ву й іншим інвесторам оцінити очікувану ефективність і доцільність здійснення реальних інвестицій. Інвестиційний проект включає в себе коротку х-ку інвестиційного проекту, основну ідею проекту, аналіз ринку та концепція маркетингу, обґрунтування обсягів матеріальних ресурсів, необхідних в процесі реалізації інвестиційного проекту, х-ка технічних основ реалізації проекту, місцезнаходження проекту, організація управління, необхідні трудові ресурси, графік реалізації проекту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑