101. Зміст і завдання управління інвестиціями.

Управління інвестиціями включає: зясування сутності і форм інвестицій, класифікацію інвестицій підприємства, управління реальними інвестиціями, управління джерелами фінансування капітальних вкладень, управління фінансовими інвестиціями, визначення методів оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування, управління формуванням портфеля фінансових інвестицій. Інвестиції можна класифікувати: за видами цінностей (матеріальні, нематеріальні, фінансові); за цілями застосування (реінвестиції, нетто-інвестиції); за терміном інвестування (короткострокові, довгострокові); за характером участі суб’єкта в інвестуванні (прямі, непрямі); за походженням капіталу що інвестується (державні, приватні, змішані, вітчизняні, іноземні).Інвест політика під-ва передбачає: 1 формування окремих напрямів інвест д-ті під-ва у відповід з стратегією його еко розвитку. 2 дослідження і облік умов зовн інвест середовища і кон’юнктури інвест ринку. 3 пошук окремих об’єктів інвестування і оцінка їх відповідності напрямкам інвест д-ті під-в. 4 забезпечення високої ефективності інвестицій. 5 забезпечення мінімізації фін ризиків, пов’яз з інвест д-тю. 6 забезпеч ліквідності інвестицій. 7 визначення необхід о’єму інвест рес-сів і оптимізація стр-ри їх джерел. 8 форм-ня і оцінка інвест портфелю під-ва. 9 забезпеч-ня шляхів прискорення реалізації інвест програм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑