81. Позичений капітал під-ва, його сутність та склад. Фактори, що впливають на його формування.

Позичений К, використовуваний під-вом, характеризує в сукупності об’єм його фін зобов’язань, які можна диференціювати слідуючим чином: 1) довгострокові фін зобов’язання (всі форми функціонуючого запозиченого К зі строком його використання більше 1 року. Основними формами цих зобов’язань є довгострокові кредити банків і довгострокові запозичені кошти, строк погашення яких ще не наступив або не погашені в передбачений строк); 2) короткострокові фін зобов’язання (всі форми залученного запозиченого К зі строком його використання до 1 року. Основними формами є короткострокові кредити банків і короткострокові запозичені кошти, різні форми кредиторської заборгованості під-ва та інші короткострокові фін зобов’язання). На залучення позичкових К впливають об’єктивні фактори, які пов’язані з сезонними коливаннями вир-ва прод-ї, періодом обертання, тривалістю вир-го циклу, нерівномірним формуванням витрат; до необ’єктивних (але і не суб’єктивних) факторів відносяться форми розрахунків, діюча система оподаткування, тимчасові фін ускладнення діяльності під-в.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑