68. Управління грошовими активами підприємства.

Грошові кошти (ГК) – сук-ть залишків на визначену дату в касі під-ва на поточ, валют та ін банк рах-ах. Класиф залишків: Операційний(поточ платежі), страховий(страх ризику несвоєч втрач грош засобів у зв»язку з погірш кон»юктури), Інв(з метою ефект коротк фін вкладів), компенсац(на вкладі банку). Мета УГА постійна платоспроможність. Етапи УГА: аналіз в попер пер, оптим сер залишку грош активів, диф сер залишку ГА в розрізі нац та ін валюти, вибір еф форм регул сер зал гр акт, забезп рентаб викор тимчасово вільн залиш ГА, побудова ефект сис-ми контролю за ГА. Здійсн за допомог бютж мен-нт.  ГК включає: 1)визначення часу обертання грошей (фін. цикл); 2)аналіз і прогнозування гр. потоку; 3)визначення оптимального рівня гр. потоку; 4)складання бюджету гр. коштів. (1)фін. цикл – час, на який гроші відволікаються з обороту. Тривалість фін. циклу= період обертання запасів+ період обертання Д-т заборг– період обертання К-т заборг. Період оберт запасів= (сер товар запаси/ затр по запас)*365. Період обертання Д-т заборг= (сер Д-т заборг/ виручка від реалізї)*365. Період обертання К-т заборг= (сер К-т заборг/ затрати по закупівлі товарів (с/в))*365. (2)аналіз гр. потоку проводиться прямим та непрямим методом. Прямий – визначення вхід та вихідн потоків. Непрямий – заснований на обліку операцій, пов’язаних з рухом гр. коштів.Прогнозування гр. потоку зводиться до складання бюджету гр. коштів в плановому періоді (на квартал, місяць). (3)запас гр. коштів на під-ві повинен мати верхню та нижню межу. Упр-ня повинно зводись до визначення оптимального їх розміру. Це передбачає: 1)оцінювати загальний обсяг гр. коштів. 2)визначити частину коштів, яку доцільно тримати на рах-ках ,а яку вкласти в активи, що швидко реалізуються. 3)визначити строк такого вкладання. (4)бюджет готівки під-ва відображає всі надходження і гот платежі за відпов період часу. Складається щомісяця з розбивкою по декадах, тижнях, а якщо треба – щоденно. Гр бютжет складається з дох та видатк частини. У дох виділяють джерела надх ГК від осн, фінанс та інв д-ті. В видатк – усі витрати за напрямком використ коштів. Виводиться сальдо. Якщо в якомусь інтервалі часу готівка (надходження) більше ніж витрати – слід приймати дії по інвестуванню, а якщо їх недостатньо – треба приймати управлінські рішення з питань додаткового отримання готівки (збільшення вхідних потоків). Співставляючи доходи та витрати визнач вільний грошовий залишок (вільн грош  потік – CASH FLOOR).  Якщо він має відємний рез-т – то необх залучати зовні на суму необхідн гр потоку. Для визн нормативного залишку – м-д середнього залишку: Хсер=(Х1/2+Х2+…Хn/2)/сум n.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑