67. Управління дебіторською заборгованістю.

Суч етап ек р-тку країни х-ся значним уповільнен плтіж об-ту, що викликають  ДЗ. ДЗ – незаверш розрах за відвантаж прод-ю, виконані роб, надані послуги. Види: *за товарн операц, *по розрах з бютжет, *по соц платежах, *по авансах виданих. Види за строками існування: *строк оплати яких не настав, *несплачені вчасно, *безнадійна.  ДЗ залежить: від обсягу кредитного продажу; сер. Трива-лості часу між відвантаженням прод. і отриманням оплати. Задачею ФМ є ефективе упр-ня ДЗ  оптимізація заг її розміру і забезп своєчасної інкасації борга. Заходи щодо прискорення інкасації: 1)Ранжування дебіторів за ступенем надійності (метод АВС); 2)Визнач макс строку відсрочки (залеж від ранга та фін становища); 3)Визн мах скидок та надбавок для стимулювання оплати (залеж від партії замов, способу вивоза,строків оплати); 4)Розр сист штрафів за несвоєчасне погашення заб-ті. Етапи УДЗ: 1)Аналіз ДЗ. за попередній період; 2)Форм принципів кред пол-ки по відношен до покупців; 3)Визнач розм фін рес-ів: частини ОК, яка може бути спрямована на формування ДЗ 4)Форм сис-ми кред угод [надання тов-го кредиту]. 5)Сис-ма штрафних санкцій за прострочку платежів покупцями. 6)Визнач вимог до оцінки покупців і диф-ція надання умов товарного кредиту: а) кредитоспром покупців; б) експертиза і форм інформац бази для оцінки кредитоспром; в) диференц-я кред умов, надання тов-го кредиту. ДЗ буває виправдана (строк якої не наступив, чи менше місяця) і невиправдана (прострочена, відволікання коштів - створює загрозу неплатоспромож). Управління ДЗ дозволяє використовувати ряд нових форм: шляхом рефін-ня ДЗ - трансформ її в інші форми об активів: грошові кошти, високоліквідні короткострок ЦП. Осн форми рефін ДЗ: 1)факторинг; 2)облік векселів виданих покупцями прод-ії - продажа векселів банкам, іншим фін інстит за певну плату - використ ставка дисконту.Контроль за ДЗ передбачає ранжування строків  ДЗ: 0-30 дн, 31-60, 61-90, 91-120, більш 120 днів. Доцільно контролювати безнадійні борги з метою створення необхідного резерву. Контроль рівня ДЗ на під-ві здійснюється за допомогою показника “коеф. погашення ДЗ”. Коеф. погашення ДЗ = сер. ДЗ по основній діяльності/виручка. Рівень показника залежить від строків визначених контрактами. Строк погашення ДЗ = (дебітори* к-ть днів в періоді)/ сума продажу товарів; Кобор Дз = виручка/ДЗ; Тривалість обороту ДЗ = 360/Кодз. Задачі при упр-ні ДЗ: 1)визначення ризику неплатоспроможності покупця. 2)визначення прогнозного значення резерву по сумнівним боргам. 3)розробка рекомендацій по роботі з неплатоспроможними покупцями.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑