66. Управління виробничими запасами підприємства.

З – активи під- ва, що використов для забезпечення поточн потреб. Склад: сировина та матеріали, МШП, незавершене вир- во , витрати майб періодів, гот прод-я. Запаси: виробничі, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершане виробництво, готова продукція Мета УЗ – забезп безперерв-ного пр-су вир-ва і реал-ції пр-ції при  мінім пот з-т по зберіган та транспрт-ю. Ефект упр-ня тов запа-сами дозволяє  тривалість вир-го і всього операц циклу,  пот в-ти на їх зберіг, вивільнити з пот госп-го оборту ч-ну фін збs, реі-нвестуючи їх в ін  активи.

Політика упр-ня тов запасами - ч-на заг  політ упр обор актив, що заключається в оптимізації заг розміру і стр-ри запасів ТМЦ, min в-т по їх обслугов і забезп ефект  контролю за їх рухом. Етапи форм-ня політики УТЗ: аналіз запасів ТМЦ в попередньому періоді, определение цілей форм-ня запасів (забезп пот вир-ї д-ті, збутової д-ті, накопичення сезонних запасів), оптимізація розмріу осн груп поточних запасів, оптимізація заг  запасів ТМЦ вкл до складу оборотних аткивів, побудова ефективних с\м контролю за рухом запасів на п-ві, реальне відобр-ня в фін обліку в-тості запасів ТМЦ в умовах інфляції.

З метою оптимізації запасів під- во проводить ранжування їх по відношенню до осн вир-ва – Метод АВС(А- осн група запасів, що підлягає оптимізації, В-необхідні, але не визначаються у вир-ві, оптимізуються, якщо доступні у зберіганні, С-допоміжні, не оптимізуються). Для забезпечення досігнення мети розрах оптим партію замовлення EOQ= 2FQ/C, де С-мін витр, F – періодичн поставок, Q – віртість партії.  “Модель Вілсона допомогає  розрахувати оптимальний обсяг розміру пот запасів ТМЦ. 

РПП0 – оптимальний сер розмір партії постаки товарів, ОЗ – план обсяг закупки тов-в, В1 – сер в-ть розм-ня 1 заказу, В2 – в-ть save  од товару в певному  періоді.

 

Нз – нормат запасів, О – одноден оборот зап, N –  норма зап на день.

На під- вах з великою кільк спеціалізацій оптиміз затрат забезпеч ч\з сис-му Поточ контролю (встановлення норм та нормативів). Ця сис-ма вимагає чіткої розрахунково влатіжної дисципліни та постійних звязків. Для прискорення збуту використовують опціони (право купів та прод встановл обсяга активів за фіксов ціною у визн термін). Для стимулювання збуту- реклама. Пок-ки контролю  сук-го запасу на п-ві: 1, Обетрання сир-ни = сир-на*к-ть днів місяця / сб\в заст на місяць 2,Обертанян незав вир-ва = незав вир-во*к-ть днівв місяці/ сб\в заст за місяць 3, Обертанян гот пр-ції = гт пр-ція*к-ть днівв місяць/ сб\в заст в місяць 4,Період обертанян запасу = (запаси ан поч + запаси на кін)*к-ть днів / 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑