62.Управління використанням чистого прибутку підприємства.

Викор-ня ЧП підп-во м.здійс-ти ч/з попереднє форм-ня цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосер-ньо на фін-ня витрат. Мож¬ливий також розподіл ЧП частково для форм-ня цільових фондів, а частково на безпосер-нє фін-ня витрат.

За рах-к приб-ку підп-во формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрям-ся на фін-ня певних витрат, задов-ня відп-х потреб.

Принципове знач-ня в розподілі ЧП має досягнен¬ня оптим-го співвідн-ня між фондом нагромадж-ня І фон¬дом спож-ня. Ці фонди умовні, безпосер-ньо на підп-ві вони не утвор-ся, а їхню величину можна встановити на підставі розрах-ків викор-ня приб-ку на фін-ня певних витрат чи заходів. За адм-ної с-ми упр-ня ек-ікою здій-лось дер-не рег-ня співвідн-ня фондів нагрома¬дження і спож-ня.

Чистий прибуток підприємства може бути використаний на споживання чи накопичення. Існує 3 методи розподілу й використання чистого прибутку: 1) Шляхом попереднього формування цільових фондів (резервний – обов’язково для недержавних підприємств, не менше 25% статутного фонду; фонд розвитку вир-ва; фонд фінансування соціальних потреб; фонд матеріального заохочення; фонд для виплати дивідендів та інші); 2) безпосереднє використання чистого прибутку для фінансування певних витрат, пов’язаних з діяльністю підприємства шляхом складання кошторису використання прибутку. 3) комбінований метод: частина прибутку – створюються цільові фонди, частина – безпосередньо використання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑