59.Управління формуванням прибутку від фінансових операцій.

Приб-к від фін. оп-цій форм-ся за рахунок: дохід (втрати) від інвестицій в асоційовані і дочірні підп-ва; дохід (втрати) від СП; дивіденди одержані; %, одержані за облігаціями та ін.ЦП; інше.

Процес упр-ня форм-ня приб-ку містить етапи його 1)ан-зу в перед плановий період і 2)прогноз-ня обсягів та оптимального складу його форм-ня у плановому.

1)-ел-ти: ан-з заг. суми приб-ку і пок-ків рентаб-ті в динаміці; визначення складу заг.суми приб-ку за осн. його видами; ан-з осн. напрямів викор-ня приб-ку з метою оцінки достатності приб-ку від фін. дія-ті звіт. періоду у фін.забез-ні розв-ку підп-ва.

При упр-ні форм-ням приб-ку від фін. дія-ті необхідно врах-ти такі її особливості:1)основна форма забезпечення проведення операц. і інв. дія-ті; 2)ця дія-ть здій-ся постійно і пов’язана з поняттям фін. ризику (ризик неплатосп-ті і втрати фін. стійкості); 3)пов’язана з фін. ринком (ринок грошей і капіталу); 4)безпосередньо впливає на форм-ня прибутку під-ва. Мета фін. дія-ті– формування додаткового прибутку в процесі залучення зовн. капіталу. Ця задача виріш-ся різними методами. Осн. механізмом реал-ції виступає фін. леверідж (хар-є викор-ня залучених коштів, які впливають на зміну к-та рентабельності власного капіталу. Одже фін. леверідж вникає із залученням коштів для форм-ня заг. суми капіталу. Показник, що показує рівень отриманого прибутку на власний капітал при різній долі залучених коштів наз-ся ефектом фін. леверіджу. ЕФЛ=2/3(ек. рентабельність - середня відсоткова ставка за залучені кошти)* залучені кошти/ власні кошти. Відношення залучених до власних має назву к-т фін. леверіджу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑