55.Зміст і задачі управління формуванням прибутку підприємства.

Прибуток є показ-ком, що форм-ся на мікрорівні. Узагальнюючи в собі фін. рез-ти різних видів діял-ті, прибуток формує одне з джерел сплати податків та поповнює джерела форм-ня фін. рес-сів підпр-ва. Упр-ня прибутком підпр-ва розпад-ся на дві важливі підс-ми: 1) упр-ня форм-ням приб-ку; 2) упр-ня розпад-м пр-ку.

Зміст упр-ня форм-ням прибутку:

-ан-з складу і стр-ри прибутку підпр-ва;

-ан-з тенденції зміни обсягу і стр-ри прибутку;

-розрах-к приб-ку на основі факторного ан-зу (абсолютні та якісні показ-ки прибут-ті);

-прогноз-ня отримання прибутку і визнач-ня резервів його росту;

-здійснення оператив. контролю за форм-ням прибутку.

Завдання упр-ня форм-ням прибутку:

-збіл-ня розміру отриманого прибутку в цілому і по окремих видах діял-ті;

-зниж-ня втрат приб-ку в процесі його форм-ня

-збіл-ня розмірів пр-ку, отрим-ня якого пов’яз-не з основною діял-тю;

-стабільне отрим-ня приб-ку;

-прискор-ня отрим-ня прибутку в часі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑