41.Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

Формування вихідних потоків має свої особливості і по різному впливає на поточний фін. стан під-ва (рентабельність, платоспроможність, ліквідність). Особливості формування вих потоків, пов’язані:

-з формуван-ням обсягу цих потоків. Більша частина цих потоків здійснюється в безгот формі, готівкова частина стосується лише з/п та інших виплат, які здійснює під-во працівникам.

-формування вихідних потоків в часі. Потреба в оплаті рахунків, погашення кретиту – це той період, який обумов-лює під-во угодами, контрактами.

-джерелом здійснення вихідних гр. потоків є оборотні кошти, виручка від реалізації продукції, тобто кошти на рах-ках під-ва. Ці кошти (джерела) знеобособлені;

-вихідні гр. потоки впливає на поточний фін. стан і кінцеві рез-ти через обсяг потоків, строки погашення і форму потоків (готівкові чи безгот). Обсяг всіх потоків (вихідних) залежить від під-ва, тобто від обсягу господарської вироб-ничої діяльності і ефектив-ності господарювання та фін. політики держави, тобто податкової системи (політики); (об’єкт оподаткування, ставки податків.), порядку фін-ня інв-естицій і кредитної політики.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑