1. Необхідність і сутність фін менеджменту.

Фм - це управління фінансами. Фінанси - грошові відносини, тобто фінансовий мен-т представляє собою управління грошовими відносинами. Фінанси – відносини, які повязані з рухом грошових коштів, з формуванням грошових потоків. Фінанси - це відносини, які повязані з формуванням доходів (валових доходів прибутків). Фінанси - відносини, які повязані з розподілом отриманих доходів, формуванням і використанням грошових фондів, фінансивих ресурсів. Ці ознаки фінансів дозволяють зрозуміти сутність Фм. Фм - управління фінансами в сфері бізнесу, він безпосередньо повязаний з управлінням фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання. Фм базується на системі принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень повязаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств і організацій, оборотом їх грошових коштів. Принципи Фм: 1) Інтегрованість з загальною системою управління підприємством; 2) Комплексний характер прийняття управлінських рішень; 3) Використання різних варіантів, підходів до розробки і здійсення окремих управлінських рішень; 4) Орієнтація на стратегічні цілі розвитку підприємства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑