16.Типова схема організаційної структури фінансового управління на крупних підприємствах

Система організ-го забезпечення фін-го менеджменту являє собою взаємопов’язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підпр-тва, які забезпечують розробку і прийняття упр-ких рішень щодо окремих напрямів його фін-вої діяльності і несуть відповідальність за результати здійснення цих рішень.

Типова схема представлена у вигляді трьох ієрархічних рівнів: перший- генеральна дирекція, другий- фінансова дирекція, на третьому- центрів фін-х досл-нь і фін-го план-ня, центр упр-ня грош-ми потоками в нац-ній та іноз-ній валютах, центр залучення позичкових фін-х рес-сів та емісії ЦП, центр інвестицій, центр упр-ня фін-ми ризиками і стр-ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑