АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності = Високоліквідні активи (А1) / невідкладні зобов‘язання (З1) = (ф1.230 +ф1.240)/ ф1.620 = Збільшення (0,2-0,35)

Коефіцієнт проміжної ліквідності = (Високоліквідні активи (А1) + Активи пониженої ліквідності (А2))/ (невідкладні зобов‘язання (З1) + Короткострокові зобов‘язання (З2)) = (ф1.260 – (ф1.100 + ф1.110 + ф1.120 +ф1.130 + ф1.140))/ ф1.620 – Збільшення (більше=1 або =0,7-0,8)

Коефіцієнт загальної платоспроможності (покриття) = (Високоліквідні активи (А1) + Активи пониженої ліквідності (А2) + Низьколіквідні активи (А3))/ (невідкладні зобов‘язання (З1) + Короткострокові зобов‘язання (З2)) =(ф1.260 + ф1.270)/ ф1.620 – Збільшення (=1)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рентабельність реалізації за прибутком від реалізації = Прибуток від реалізації/ Виручка = (ф2.050 – ф2.070 – ф2.080)/ ф2.035

Рентабельність реалізації за прибутком від операційної діяльності = Прибуток від операційної діяльності/ Виручка = ф2.100/ ф2.035

Рентабельність реалізації за чистим прибутком = Чистий прибуток / Виручка від реалізації  (без податків) = ф2.220/ ф2.035

Рентабельність затрат = Чистий прибуток / Собівартість = ф2.220/ ф2.040

Рентабельність активів = Чистий прибуток / Всього активів = ф2.220/ ф1.280

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток/ Власний капітал = ф2.220/ ф1.380

Коефіцієнт реінвестування = Реінвестований прибуток/ Чистий прибуток = ф1.збільшення по (340+350)/ ф2.220

Коефіцієнт стійкості економічного зростання = Реінвестований прибуток/ Власний капітал = ф1.збільшення по (340+350)/ ф1.380


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑