121.Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

Головна мета аналізу фін звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки в фін діяльності та знаходити резерви для поліпшення фін стану підприємства та підвищення його платоспроможності. При цьому необхідно вирішити такі завдання: 1) на підставі вивчення показників вироб, комерц і фін діяльності дати оцінку виконання плану з надходження та використання фін ресурсів. 2) прогнозування можливих фін рез-тів, еконм рент-сті, розробка моделей фін стану за різноманітних варіантів використання ресурсів. 3) Розробка конкретних заходів, які спрямовані на ефективніше використання фін рес-сів і зміцнення фін стану. За допомогою аналізу фін звітів проводять: попередню оцінку фін стану та змін його фін показників за період; аналіз платоспроможності та фін стійкості; аналіз кредитоспроможності та ліквідності; аналіз фін рез-тів; обігу оборот активів; рентабельності; використання капіталу; рівня використання капіталу; валютної самоокупності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑