117.Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.

Хеджування хар-є процес використання будь-яких мех-в зменшення ризику можливих фін втрат як для внутр (здійс-ся самими під-ми), так і зовн (передачу ризиків інш господар суб’єктам -страховикам) у вузькому значенні хеджування хар-є внутр мех-м нейтраліз-ї фін ризиків, який оснований на викор-ні відповід видів фін інструментів. Хеджування фін ризиків шляхом здійснення відповід операцій з похідними цінними паперами є високоефект мех-мом зменшення можливих фін втрат при настанні ризикованої події. Однак воно вомагає окремих затрат на виплату комісійної винагороди брокерам і т.д в залеж від викор окремих видів похідних цінних паперів розрізняють такі мех-ми хеджування фін ризиків: 1) хеджування з викор-ням ф’ючерсних контрактів. Воно хар-є мех-м нейтраліз фін ризиків по операціям на тов або фондовій біржах шляхом проведення протилеж угод з різними видами біржевих контрактів; 2) хеджування з викор-ням опціонів. Воно хар-є мех-м нейтраліз фін ризиків по операціям з цінними паперами, валютою, реальними активами та інш. 3) хеджування з викор-ням операцій “Свот”. Воно хар-є мех-м нейтраліз фін ризиків по операціям з цінними паперами, валютою, борговими фін забов’язаннями під-ва.

Фін. інстр-т викор-ся як хедж-ня, якщо: точно визн-на позиція активів, за якою існує ризик втрат від зміни ціни; фін. інстр-т точно визн-ний як хедж у момент його придбання або продажу; існує зворотня залеж-ть між зміною ціни на актив і зміною ціни на інстр-т, визн-ний як хедж. Якщо не задовільняє вимогам, він визн-ся як спекулятивний.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑