112.Показники оцінки фінансових ризиків.

В основі оцінки фін-го ризику лежить знах-ня залеж-ті иіж певними розмірами втрат підп-ва та верогід-тю їх появи. Це відоб-ться у кривій імов-ті появи певного рівня втрат, що можливо побудувати за допомогою статис-го м-да та ін. Головні інстр-ти стат-го м-ду розр-ку фін-го ризику: вариація— зміна кількісних показників при переході від одного варіанта результату до іншого: КВ= /, де - стандартне відх-ня та К-очікув-й прибуток; дисперсія — міра відхилення фактичного знан-ня від його середнього значення: D=R- K ^2 *F, де R-факт-не зн-ня події, K- середнє очікуване, F-частота виник-ня події; F=N1/N2, де  N1- кіл-ть випадків появи конкретного рівня, N2- заг-на кіл-ть подій; середнеквадратичне відхилення: S=( D)/(n-p-1), де n- кіл-ть випадків при спостереженні, р- кіл-ть параметрів рівняння; середне очікуване зн-ня: k = R*F.

При оцінці ризиків вкладення коштів у ЦП викор-ся модель “аналізу коливання цін”, яка оперує таким пок-ком, як “бета”. Бета - пок-к відносної нестійкості цін акцій – коваріація акцій відн-но решти ринку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑