106. Інвестиційний портфель і його формування.

Управління інвест портфелем. Портфельні інвестиції – це вкладання коштів в різні фін інструменти з метою отрим прибутку. Портфель інвестицій – це сук-ть коштів, вкладених в ЦП. Портфелі можуть бути фіксовані (зі сталою часткою різних фін інструментів) та керовані (зі змінною часткою різних фін інструментів у портфелі). Управління інвестиц портфелем грунтується на принціпі диверсифікації. Див-ція – це розподіл капіталу між різними видами фін інструментів. Диверс-ія може бути: 1)По видах ЦП; 2)По галузях ек-ки; 3)По регіонах у країнах; 4)По термінах погашення. Диверс-ція використ, головним чином, для того, щоб зменш ризик портфеля. Відповідно, портфельні ризики бувають сис-чні (хар-ні для ек-ки або галузі в цілому) або несис-чні (суб’єктивні, хар-ні для окремої компанії). Ефект-сть портфелю означає, що при даній структурі ЦП інвестор одержує очікуваний доход з мінім-м ризиком.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑