3MICT


ВСТУП 4

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ СИСТЕМ

I СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ................................................................................................. 4

1.        ОСНОВНІПОНЯТТЯ

Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕОРІЇ СИСТЕМ........................................................................ 12

1.1.         Визначення системи..................................................................................................................................... 12

1.2.         Поняття, що характеризують будову та функціонування систем............................................ 20

1.3.         Класифікація систем..................................................................................................................................... 34

1.4.         Закономірності систем................................................................................................................................ 46

1.5.         Місце системного аналізу серед інших наук...................................................................................... 60

2.       СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ............................................... 65

3.       ОСНОВНІ ФАКТОРИ

ТА ОПЕРАЦІЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ......................................................................... 79

3.1.   Формулювання цш....................................................................................................................................... 79

3.2.   Альтернативи й ресурси для досягнення цілі.................................................................................... 86

3.3.   Моделювання систем.................................................................................................................................. 90

4....................................................................................................................................... ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ............................................................................................... 107

4.1.   Шкали найменувань................................................................................................................................. 108

4.2.   Порядкові шкали....................................................................................................................................... 110

4.3.   Модифіковані порядкові шкали.......................................................................................................... 111

4.4.   Шкали інтервалів........................................................................................................................................ 113

4.5.   Шкали відношень...................................................................................................................................... 114

4.6.   Абсолютна шкала...................................................................................................................................... 115

5.       ОСОБЛИВОСТІСКЛАДНИХ СИСТЕМ............................................................... 116

6.       ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ.......................................... 123

6.1.   Принципи системного аналізу............................................................................................................. 123

6.2.   Структура системного аналізу.............................................................................................................. 127

7.       ОСНОВНІ ЕТАПИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ.................................................... 138

8.       БАЗОВІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ............................................................ 144

8.1.       Формулювання й аналіз проблеми..................................................................................................... 144

8.2.       Побудова та структуризація системи для вирішення проблеми............................................. 148

8.3.       Формування загальної мети системи та критеріїв п досягнення............................................. 149

8.4.       Декомпозиція цілей системи.................................................................................................................. 164

8.5.       Виявлення процесів і ресурсів системи.............................................................................................. 169

8.6.       Оцінювання цілей і засобів їх досягнення........................................................................................ 177

8.7.       Вибір оптимального рішення проблеми......................................................................................... 184

8.8.       Упровадження рішення й оцінювання його наслідків................................................................................ 192

ЛІТЕРАТУРА................................................................................................................... 196

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑