1. Фази відтворення робочої сили

Під робочою силою розуміється сукупність фізичних та розумових здібностей до праці, якими володіє людина.

Чи можна зводити людину тільки до робочої сили? Людина є носієм робочої сили, але поряд із здібністю до праці має інші здібності, які використовує в різних сферах життєдіяльності.

Відтворення робочої сили включає такі фази:

- формування;

- розподіл;

- використання.

Фаза формування робочої сили включає:

- природне відтворення населення;

- набуття здібностей до праці за допомогою системи загальної та спеціальної освіти, професійної підготовки;

- відновлення та розвиток здібності до праці шляхом  засвоєння нових знань та навичок.

Економічною основою формування робочої сили є фонд життєвих коштів, необхідний працівнику для підтримання та відтворення його життя та робочої сили. Джерелом фонду життєвих коштів є дохід (заробітна плата, інші доходи, суспільні фонди споживання – допомога, освіта, медицина, пільги та інші виплати).

Фаза розподілу робочої сили включає розподіл робочої сили по сферах, галузях народного господарства, по території країни та за її межами.

Розподіл робочої сили регулюється кон’юнктурою ринку праці, географічними особливостями. Наприклад, в Україні приваблюють географічні особливості Південного регіону, Криму. Кон’юнктура ринку праці краща у Східних регіонах порівняно із Західними (вони більш індустріально розвинуті, легше знайти робочі місця).

Фаза використання (споживання) робочої сили – це трудова діяльність, в процесі якої безпосередньо реалізується робоча сила.

На сучасному етапі економічного розвитку в Україні існують проблеми використання робочої сили, забезпечення зайнятості працездатного населення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑