ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

1. Предмет та зміст економіки праці.

2. Місце і роль праці в суспільстві. Соціально-економічна та психофізіологічна сутність праці

3. Методи дослідження соціально-економічних проблем праці

4. Зв’язок економіки праці з іншими науками

5. Фази відтворення робочої сили

6. Людські ресурси та трудовий потенціал . Склад людських ресурсів

7. Природні та механічні чинники динаміки трудових ресурсів. Їх показники

8. Види міграції. Основні міграційні потоки в Україні

9. Баланс трудових ресурсів

10. Методи прогнозування чисельності людських ресурсів та населення.

11. Показники руху кадрів на підприємстві

12. Розвиток трудових ресурсів. Вимоги до якості робочої сили. Форми підготовки та підвищення кваліфікації.

13. Людський капітал. Визначення ефективності інвестицій в освіту.

14. Елементи та суб’єкти ринку праці

15. Сегментація ринку праці

16. Національні моделі трудових відносин

17. Формування ринку праці в Україні

18. Види та показники безробіття

19. Природний та фактичний рівень безробіття. Способи державного регулювання безробіття

20. Система соціального захисту. Закон України « Про зайнятість населення»

21. Функції служби зайнятості.

22. Склад персоналу підприємства

23. Трудомісткість продукції

24. Баланс робочого часу

25. Методи розрахунку чисельності працівників

26. Явочна та облікова чисельність

27. Основні напрямки організації праці на підприємстві. Ефективність заходів щодо удосконалення організації праці

28. Сутність нормування паці. Види норм праці. Методи нормування. Нормативи з праці.

29. Склад робочого часу. Методи вивчення ефективності використання робочого часу.

30. Поняття та показники продуктивності праці.

31. Методи вимірювання продуктивності праці.

32. Чинники та резерви росту продуктивності праці.

33. Методика розрахунку росту продуктивності.

34. Якість життя. Показники рівня життя. Види доходів.

35. Матеріальні та нематеріальні стимули

36. Склад доходів працівника підприємства

37. Принципи та функції оплати праці

38. Чинники, які визначають рівень заробітної плати в ринковій економіці

39. Організація заробітної плати на підприємстві

40. Тарифна система. Доплати і надбавки до тарифу.

41. Критерії вибору форм оплати праці

42. Системи відрядної та почасової оплати праці

43. Склад та обґрунтування системи преміювання

44. Колективна форма оплати праці

45. Контрактна система найму працівників

46. Державне регулювання заробітної плати. Закон України про “Оплату праці”.

47. Сучасні моделі та тенденції в оплаті праці

48. Система соціального партнерства. Договірне регулювання заробітної плати.

49. Напрямки соціальної політики в Україні. Механізм соціального захисту.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑