3. При преміюванні за економію матеріальних ресурсів, поліпшення використання устаткування ефект дорівнює:

- вартості зекономлених ресурсів;

- зниженню амортизаційних відрахувань на одиницю продукції;

- економії витрат на ремонт.

Для проведення розрахунку ефективності системи преміювання та відповідних нормативів премії необхідно:

1. По кожному показнику визначити:

а) річний економічний ефект від очікуваного поліпшення показникаОписание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\06_2\image068.png;

б) частка економії, яка спрямовується на виплату премії d (залежить від вкладу працівників в отриману економію, від підвищення продуктивності праці в результаті впровадження нового устаткування), досягається частково за рахунок більш інтенсивної праці, а частково – за рахунок покращання технологічних параметрів устаткування:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\06_2\image069.png

в) норматив преміювання (%) за кожний процент покращання показника:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\06_2\image070.png

де П – загальна сума преміювання працівника;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\06_2\image071.png - плановий рівень поліпшення показника;

ФЗП –фонд заробітної плати даної групи працівників).

Далі на основі нормативів преміювання розробляються шкали преміювання (пофакторна, багатофакторна, пропорційна, прогресуюча, дегресуюча).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑