2. Баланс робочого часу одного працюючого

Річний фонд робочого часу показує, скільки годин може відпрацювати один робітник на протязі року, тобто середнє число годин роботи одного робітника в рік. На підприємствах річний ефективний фонд робочого часу одного робітника визначається за балансом робочого часу.

Баланс робочого часу працюючих може складатися в цілому по підприємству, або по підрозділах (цехах). Він оформлюється у вигляді таблиці. Приклад балансу робочого часу одного робітника

Таблиця 2.Баланс робочого часу одного робітника

 

Показники

Звітний період

Плановий період

1. Календарний фонд робочого часу, дні

366

365

2. Кількість неробочих днів,

в тому числі

- святкових

- вихідних

93

8

85

88

5

83

3. Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд) (п.1-п.2)

273

277

4. Неявки на роботу, дні

в тому числі

- чергові і додаткові відпустки

- навчальні відпустки

- відпустки у зв’язку з пологами

- по хворобі

- інші неявки, дозволені законодавством

- прогули

- цілодобові простої

36,1

22,8

0,8

1,1

9,8

1,0

0,5

0,1

34,8

22,0

1,1

1,4

9,3

1,0

-

-

5. Число робочих днів в році (п.3-п.4)

236,9

242,2

6. Середня тривалість робочого дня (номінальна)

7,67

7,67

7. Втрати часу у зв’язку з скороченням тривалості робочого дня, год., в тому числі

-  для підлітків

- для матерів, що годують дитину

- для зайнятих на важких і шкідливих роботах

- простої (через нестачу сировини, енергії, поломку устаткування або порушення трудової дисципліни)

0,05

0,01

0,01

0,02

0,01

0,04

0,01

0,01

0,02

-

8. Середня тривалість робочого дня, год.(п.6-п.7)

7,62

7,63

9. Ефективний фонд робочого часу одного робітника (п.8 х п.5)

1805

1848

 

Середня номінальна тривалість робочого дня менше ніж 8 год. за рахунок скорочення передсвяткових днів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑