Тема 2.2. СКЛАД  ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Питання теми

1. Склад працюючих на підприємстві.

2. Баланс робочого часу одного працюючого.

3. Трудомісткість виготовлення продукту праці.

4. Методи розрахунку чисельності працюючих. Явочна і облікова чисельність працівників. Показники руху кадрів на підприємстві.

5.  Кадрова політика на підприємстві

6. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑