9.       Форми фін. контролю.

Форми К відрізняються методологічними основами і технікою проведення.

Форми розрізняють за ознаками:

1. за часом здійснення:

- попередній К (проводиться до здійснення господарської операції і прийняття управлінських рішень з метою запобігання появі порушень та недоліків в діяльності підприємств, організацій та установ.)

- поточний (здійснюється в процесі проведення господарської операції і має на меті негайне усунення відхилень порушень тощо в ході здійснення цієї операції)

- наступний (проводиться після здійснення господарської операції і має на меті встановлення її доцільності та законності)

2. за джерелами контрольних даних:

- документальний (це перевірка достовірності та законності господарських операцій за даними первинних документів, облікових регістрів та звітності)

- фактичний (при якому кількісний та якісний стан об’єкту, що перевіряється встановлюється на підставі обстеження, огляду, обміру, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу та інших способів.)

3. за способами здійснення контрольних дій:

Ревізія - форма К виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур, виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ. Ревізія представляє собою систему контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вище стоячих організацій або органу управління, ревізійною групою (ревізором стосовно фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств та організацій з метою встановлення законності, економічної обґрунтованості і доцільності проведення господарських операцій, а також правомірності дій посадових осіб, які брали участь в їх здійсненні)

Залежно від відомчої підпорядкованості:

- відомчі (проводяться працівниками відомства на підпорядкованих підприємствах єдиного власника)

- позавідомчі (здійснюються органами державного контролю)

За організаційними ознаками:

- планові (здійснюються відповідно до розроблених і затверджених планів)

- позапланові (проводяться в строки непередбачених затвердженим планом)

Аудит – це форма незалежного контролю за станом Б.О. і фінансової звітності. Метою є підтвердження достовірності показників фінансових звітів, та перевірка відповідності даних Б.О. чинного законодавству.

Тематична перевірка – форма К окремих сторін чи тематичних питань фін-госп. діяльності підприємства та організацій.

Слідство - форма К, яка являє собою процесуальні дії, у ході яких встановлюються правила відповідних посадових службових осіб у здійсненні тих чи інших порушень пов’язаних з присвоєнням матеріальних цінностей, безгосподарністю та службових зловживань.

Службове розслідування - форма К дотримання працівниками підприємств та організацій службових обов’язків, а також вимог, нормативно-правових актів, які регулюють виробничі відносини у різних галузях економіки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑